Şirket Tiyatrosu

Programın Amacı:

Şirket çalışanlarının sosyal paylaşım ve motivasyonlarını arttırıcı olması sebebiyle oluşturulacak Şirket Tiyatro Takımına, Drama ve Oyunculuk konularında eğitim

Sene sonunda sergilenmesi sağlanacak olan bir tiyatro oyunu üzerinde çalışmalar yapmak.

Oluşturulan Şirket Tiyatrosu ile dönem sonunda tiyatro oyunları sergilemek.OYUN HAZIRLAMADAN ÖNCE TEMEL EĞİTİMİN İÇERİĞİ

MİMİK
“Mimik” dersi sahneye uyum sağlamayı ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmeyi, obje, durum, duygu doğaçlamaları ve metinlerle yapılan çeşitli çalışmalarla role hazırlamayı hedefler.

ROL
Rol çalışmaları, seçilen eserlerin incelenmesiyle, bu eserlerden seçilen monolog ve sahnelerin çalışılmasıyla ilerler..

SAHNE
Bir eserin bütününün incelenmesi ve sahneye konulmasıyla, bazen de farklı sahnelerin uygulanışıyla ilerler.

DİKSİYON
Temel derslerden biri olan diksiyon, iyi söz söyleme teknikleri konulu bir derstir. Ses ve ses egzersizleri, nefes ve nefes egzersizleri, söyleyiş, tonlama, vurgulama, konuşma hızı, artükilasyon egzersizleri, entonasyon, ses çalışmalarında kontrollü diyafram kullanımı ana konularıdır. Daha ileriki aşamalarda öğrenci bu teknikleri, örnek metinler üzerinde doğru uygulamayı öğrenir.

FONETİK
Konuşma organlarının anatomisi ile sesin oluşumunda görevli organ ve fonksiyonlar hakkında bilgi veren, solunum ve artikülasyon organlarını, seslerin kullanımının konuşulan dili nasıl etkilediğini inceleyen bir derstir.

RİTMİK
Ritmik bilgisinin sağlamlığı, öğrencide bilinçsiz davranışın bilinçli hale gelmesini sağlar. Öğrencinin vücut koordinasyonunu, duymayı, duyduğunu doğru yorumlamayı, vücudun kendi ritmini oluşturabilmesini ve bu sayede çevresine, rol arkadaşlarına rahat uyum sağlayabilmesini mümkün kılar.

DRAMATURJİ
Dramaturji, öğrencinin metine bakış açısını boyutlandırmaya yönelik bir derstir. Özellikle metin uygulama aşamasında metinin ne anlattığı, bu anlatımın bugün ile ilişkileri, nasıl sahnelenmesi gibi konularda bilinçlendirir.

HAREKET
Beden dilini anlamaya ve tanımaya yönelik uygulamalı olarak işlenen bu ders, hareketin önemi ve tekniği, duruş bozukluklarını düzeltme ve doğru duruşu sağlamaya çalışma ile nefesin önemi ve doğru kullanılmasını sağlama çalışmalarını içerir. Bedenin esnemesi, nefes egzersizleri ve meditasyon tekniği öğrenciye bedenini tanıma fırsatı verir.

TİRAT ÇALIŞMALARI
Bilgi için:

info@altinokcocuktiyatrosu.com