Çocuk Drama Eğitimi

Drama Derslerimiz Sn. Murat ALTINOK tarafından verilmektedir. Kendisi uzun senelerdir birçok kurumda Yaratıcı Drama Eğitmeni olarak çalışmakta aynı zamanda Altınok Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, Oyun Yazarı, Oyun Yönetmeni ve Oyuncusudur.

Drama Kurslarımız TİM Maslak Show Center’de devam etmektedir. Drama derslerimiz cumartesi günleri haftada bir saat, ayda dört saattir. Drama derslerimiz haziran ayına kadar devam eder, sene sonunda bir sahne gösterisi sunulur.

Yaş Grupları

• 5-6 Yaş Grubu
• 7-9 Yaş Grubu
• 10-12 Yaş Grubu

Drama dersimiz kişisel gelişimi destekleyen yaratıcı drama uygulamaları ile gerçekleşmektedir.

Drama derslerinde,

• İletişim etkileşim becerisinin gelişimi
• Yaratıcılığın gelişimi
• Paylaşımda bulunabilme
• Takım olabilme
• Kendine güveni geliştirme.
• Sorumluluk alabilme ve karar verebilme
• Kendini ve isteklerini doğru ve etkin ifade edebilme.

gibi konularda çalışmalar yapılır.

Yaratıcı drama, tiyatro formlarından da yararlanan bir disiplindir. Özünde “oyun” kavramı bulunur. Ancak, drama olgusu bir tiyatro ya da oyunculuk örneği sergilemek de değildir. Yazılı bir metni yoktur. Sahneye koymak gibi temel bir amacı olmadığı halde, istenirse yapılan çalışmalar çok fazla değiştirilmeden gösteriye sunulabilir. Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır.

• Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin "yaparak-yaşayarak öğrenme" olduğu konusunda birleşmektedirler.

• Drama, "yaparak-yaşayarak öğrenme" bakımından en etkili yöntemlerden biridir.

• Bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır.

• İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.

• Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular.

• Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur.

• Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

• Drama kişinin içsel büyümesine hizmet eden bir çalışmadır. Seyirci hedefli değildir. Oyunculuk eğitiminde yapılan çalışmalar seyirci hedeflidir. Bu iki eğitimi birbirinden ayıran en önemli fark budur.

• Drama kişiye yönelik, tiyatro ve oyunculuk seyirciye yönelik bir çalışmadır.

DRAMANIN YARARLARI

• Çocukta yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmesi,

• Zihinsel kapasiteyi geliştirmesi,

• Kişilik gelişiminde katkı,

• Bağımsız düşünme ve karar verme,

• Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesi,

• İletişim becerilerine olumlu katkı,

• Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesi,

• Demokrasi eğitimine destek,

• Grup içi süreçlere olumlu katkılar (arkadaşlık),

• Öğretmenle çocuklar arasında olumlu ilişkilere katkı,

• Genel öğrenci performansına olumlu etki.

• Öğrenme yeteneğinin gelişimine katkıda bulunma Ezberlemeden hayalinde canlandırarak zihinsel yaşama sonucu öğrenim.

• Hızlı öğrenme, öğrendiğini hafızada tutabilme.

• Etkili ve akıcı konuşma

• Beden dilinin gelişimine katkıda bulunma

• Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesidir.

• Drama çalışmalarında çocuğun iyimserlik duygusu gelişir. Yaptığı çalışmadan ve paylaşımlardan mutlu olur.

DRAMANIN HEDEFLERİ

• Yaratıcılığı geliştirme,

• Estetik gelişimi sağlama,

• Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma,

• Birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama,

• Kendine güven duyma ve karar

• Verme becerilerini geliştirme,

• Dil ve iletişim becerilerini kazandırma,

• Soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma,

• İmgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.